Odzyskiwanie danych, zdjęć z płyty CD/DVD/HD DVD

Odzyskiwanie z CD/DVD

Płyty CD/DVD stały się popularnym nośnikiem danych. Używane są także do archiwizacji danych niekomercyjnych, prywatnych. Płyty są nośnikami dość trwałymi, niepodatnymi na działanie pola magnetycznego ale jak każdy nośnik danych, mogą ulec uszkodzeniu. Żywotność płyt szacuje się na 10 do 100 lat, zależnie od tego jak są przechowywane i używane. Istotny jest też typ płyty. Z ekspertyz wynika że najszybciej niszczeją płyty z zieloną warstwą których żywotność ocenia się na około 10 lat. Najtrwalsze są płyty ftalocyjaninowe (złota warstwa) i azowe (niebieska warstwa) około 100 lat. Płytom nie szkodzi powietrze ale źle sprasowane płyty tłoczone mogą korodować – srebrna warstwa wchodzi w reakcję z tlenem i matowieje. W droższych płytach jest to warstwa złota, która jako metal szlachetny jest odporna na oksydacje. Danym na płytach mogą zaszkodzić promienie słoneczne. Barwniki warstwy są światłoczułe, mogą więc utracić swoje właściwości pod wpływem ciepła i promieniowania UV. Dlatego należy chronić płyty przed nasłonecznieniem.

Do najczęstszych uszkodzeń płyt CD/DVD zaliczamy:

uszkodzenia mechaniczne CD/DVD – pęknięcia, zarysowania (dochoodzi do nich gdy płyty są nie właściwie przechowywane – nie mają etui, gdy upadną, zaklinują się w napędzie).

fizyczne rozwarstwienie nośnika CD/DVD (może dojść do tego wskutek nasłonecznienia)
degradacja chemiczna nośnika (właściwości fizykochemiczne warstwy na które nie mamy wpływu)
błędów logicznych (wskutek niewłaściwego kopiowania)

Proponujemy odzyskiwanie CD/DVD:

 • odzyskanie danych z uszkodzonych płyt CD, CDR, CDRW
 • odzyskanie danych z uszkodzonych płyt DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
 • odzyskanie danych z płyt multisesyjnych które nie zostały zamknięte lub zostały uszkodzonych
 • odzyskanie danych z płyt zapisanych pakietowo (zapisanych przy użyciu programów DirectCD i InCD)
 • odczyt płyt CD/DVD/HD DVD z bezpośrednią obsługą sprzętową umożliwiającą odzyskiwanie danych z mocno porysowanych płyt CD/DVD/HD DVD
 • ratowanie danych z uszkodzonych płyt CD/DVD/ HD DVD.
 • odzyskanie utraconych plików z płyt CD, DVD, HD DVD bardzo zniszczonych (zapisanych za pomocą Nero Burning ROM, Roxio Easy CD/DVD Creator, Sonic oraz innych zgodnych z ISO/Joliet), płyt CD i DVD, HD DVD ze zniszczonymi obszarami a także płyty z uszkodzonymi i zniszczonymi katalogami.
 • wyszukiwanie i odzyskiwanie utraconych filmów i zdjęć na problemowych płytach DVD oraz tworzenie nowej płyty na podstawie oryginału, którą będzie można odtwarzać na odtwarzaczach DVD.

Porady odnośnie nagrywania i przechowywania płyt:

 • W miarę możliwości należy wypalać płyty z możliwie jak najmniejszą szybkością
  lepiej zawsze zamykać tzw. sesję płyty bez wzgledu na to czy nagrywamy dużo czy mało na niej

 • obchodź się z płytami ostrożnie (przechowuj w etui)
 • chroń płyty przed nagrzewaniem i światłem słonecznym
 • jeżeli zamierzasz wykonywać backup na płytach wybieraj te dobrej jakości z oznaczeniami AZO, Gold a najlepiej Archival Grade – do archiwizacji.

Zapytaj nas, pomożemy: 07882407346, 02085674830

Jeżeli nie odpowiedzieliśmy na wszystkie Państwa pytania, prosimy skontaktować sie z nami

Kontakt